زمستون سرد با تخفیف گرم
تخفیف بازار پی جی ما
bell-takhfif-pgma
تو هوای ســرد محصولات منتخب رو با تخفیف های گــرم خریداری کنید. تا ۴۰ درصد تخفیف برای گرمای خونه شما.

تا پایان جشنواره

محصولات منتخب جشنواره
کالای با کیفیت و قیمت مناسب خریداری کنید
-۲۹%
بستن

سرویس کلاسیک لیون

۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-۲۵%
بستن

مبل کلاسیک دو ناریه

۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
-۲۳%
بستن

سرویس کلاسیک ADS

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-۲۵%
بستن

سرویس کلاسیک هیوا

۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-۲۳%
بستن

سرویس کلاسیک سایه

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-۲۳%
بستن

مبل راحتی کایمن

۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
-۲۸%
بستن

مبل کلاسیک مایسا

امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-۳۵%
بستن

سرویس کلاسیک فلورانس

۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
-۳۹%
بستن

مبل کلاسیک ویولت

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
-۱۸%
بستن

مبل راحتی مارال

۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
-۲۸%
بستن

مبل ال ایلول

۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
-۳۹%
بستن

مبل راحتی عالی قاپو

۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان