ارتباط با بازار مبل امام علی

آدرس بازار:

کرج، مشکین دشت، بلوار امام علی، بازار مبل امام علی

شماره تماس های بازار

۰۲۶۳۶۲۰۹۰۰۰ الی ۵

شماره های داخلی:

بخش خدمات : ۱۱۰
بخش صندق  : ۱۳۰
بخش حسابداری : ۱۶۰ و ۱۳۷
بخش انفورماتیک : ۱۲۳ و ۱۲۰
بخش سفارشات : ۱۱۵

رایانامه و شبکه های اجتماعی

آدرس ایمیل: info@pgma.co

ارسال پیام به مدیریت:

شما می توانید همواره از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره ۰۹۱۲۶۷۸۹۰۰۸ با مدیریت بازار در ارتباط باشید