تخفیف (1)

دیگر خدمات هلدینگ پی جی ما

طرف قرارداد با 400 شرکت و ارگان دولتی و خصوصی

طرف قرارداد با شرکت مخابرات
طرف قراد داد شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
طرف قرارداد با جهاد کشاورزی
طرف قرارداد با وزارت نیرو
طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی
طرف قرارداد با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی